Viser arkivet for stikkord sosialistiske

Latskap eller en bevisst handling av de rødgrønne?


Like før den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013, skrinla den forslaget om et toårig lobbyforbud for avgåtte statsråder. Det stred mot anbefalingene fra et offentlig utvalg som den rødgrønne regjeringen selv hadde nedsatt og som kunne rammet flere av regjeringsmedlemmene.

I ettertid vet vi hvorfor de skrinla forbudet.

5 statsråder og statssekretærer i den avgåtte rødgrønne regjeringen opprettet egne PR-firmaer, pådro seg karantene og fikk utbetalt full etterlønn i tre ekstra måneder.

Alle statsråder og statssekretærer uten annen jobb å gå til får etterlønn i én måned fra de går av, men ifølge avisen Klassekampen endte noen av de mektigste politikerne i Norge opp med seks ganger så mye. Til sammen har de fem fått over 2,6 millioner kroner i etterlønn.

Et noe strengere regelverk ville kunnet bidra til å styrke tilliten til offentlig forvaltning og det politiske system i Norge. De rødgrønne bidrar ikke så veldig mye med å styrke tilliten.

10 prosent av gjengen i den avgått rødgrønne regjering livnærer seg nå som PR-rådgiver. Litt rart å tenke på, ikke sant ? (Kilde: Klassekampen)

.

Rødgrønn-regjering krangler i media

Foto:NRK
Norge vasser i penger , langt over hodet og langt inn i himmelen. Likevel klarer ikke denne rødgrønne-regjering å fordele godene til det beste for landet. Alle har vel hørt om Soria-Moria og hva den rødgrønne-regjering gjorde der ? De skulle bli enige og samkjørte. Det var det de trodde.

Underveis har vi sett at Sosialistiske Venstreparti stått foran Stortinget og demonstrert mot sine samarbeidspartnene. Selv en tapt sak er en seier mener de selv. Kamelspising med hud og hår går rett ned.

Det siste innen uenigheten er fra Senterpartiet og Lundteigen. Senterpartiet er lite fornøyd med innsatsen til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet med å redde skogsindustrien i Norge. De har hatt lite fokus på skogbruk og skogsindustrien de siste åtte årene, sier Lundteigen til Nettavisen NA24.

De rødgrønne-politikerne har ført velgerne bak lyset ved å fremheve seg selv som en trekløver som er enige mens ALLE de andre er uenige.

Økende arbeidsledighet med rødgrønn-regjering

Foto:VG.no
Verktøyskassa for å holde arbeidsledigheten ned er borte. Den rødgrønne-regjering har resignert i kampen mot lav ledighet. Slagord som “Alle skal med” er kastet på dyngen. Den rødgrønne-regjering har lagt grunnlaget for en høyere ledighet i tiden som kommer. Fra april til mai ble det 2.200 flere arbeidsledige her i landet. Det blir vanskelig å snu trenden.

SV bør forlate Regjeringen NÅ!

Hvor mange nederlag kan Sosialistisk Venstreparti tåle før de forlater Regjeringskontorene ?
Vi husker at medlemmene stod utenfor Stortinget og demonstrerte mot sit eget parti og Regjering. Da ble vi fortalt at det er helt legitimt å demonstrere på den måten :)

SV har omsider lært å presentere sine nederlag i regjeringen som seire. Derfor omtaler de utlysningen av nye oljeblokker utenfor Nord-Norge som en seier. Det betyr at de har fått nok av Regjeringssamarbeidet og prøver å halte seg videre på en optimistisk måte. SV begynner å forherlige nederlag

Her er en liste over nederlag som er en seier for SV

Kjøp av amerikanske kampfly

6 timers arbeidsdag – arbeide 6 timers dag med 25 prosent mer i lønn

EUs tjenestedirektiv

Biodiesel saken

SV-statsrådene – Da regjeringens to år skulle oppsummeres, var det – som da ettårsdagen skulle feires – SVs problemer som var tema. Valgnederlag, statsrådsjakt og regjeringsslitasje – SV har fått alt sammen. Nå kulminerer problemene med at to av fire SV-statsråder ryker rett ut. Den tredje er fullstendig anonym, og gjør ingenting for å markere SV. Den fjerde er finansminister. Hun er også partileder, en populær og ubestridt partileder. Dermed går Kristin Halvorsen klar av mye kritikk. Opp med hånden den som kan peke på en annen partileder som ville sluppet så lett, hvis problemene var så store, og så mange.

Afghanistan – med krav om at Norge skal ut av Afghanistan

Tvangsekteskap – nytt tap i regjering i diskusjonen om tiltak for å hindre tvangsekteskap

Klimagassutslipp – Regjeringen legger opp til 20 prosents økning i klimagassutslippene

Asylpolitikken – Regjeringen strammet inn asylpolitikken på 13 punkter

Gasskraftverk – regjeringen gav Statoil konsesjon til å bygge gasskraftverk på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag.

Oljeleting : Forvaltningsplanen for nordområdene som ble lagt fram våren 2006 åpnet for leting etter olje i store deler av Barentshavet, stikk i strid med SVs ønsker og løfter

Kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger – SV-laget i Ulvik er lagt ned i protest mot det omstridte kraftlinjevedtaket i Hardanger

En seier som virkelig er et nederlag er at opposisjon er mer klimavennlige

Har Sosialistisk Venstreparti sterk nok rygg til å bære flere seire så må de bare fortsette i Regjering. Dette er så patetisk dumt at velgere begynner å skjønne at SV er en stor FLOPP !