Viser arkivet for stikkord standard

Norsk veistandard

Hva er det som gjør at rike Norge bygger 2-felts veier med veibredde på 9 meter mens andre land vi liker å sammenligne oss med har 13 meter? Billistene bør få være med å bestemme bredden på veiene når vi betaler 60-40 prosent deling med staten i form av bompenger.

Politikerne har en målsetting om NULL skade i trafikken. Ved å lage smale veier uten midtskilledeling vil målsettingen aldri bli oppfylt. Vi må slutte å se på trafikkdød og skader som en uunngåelig konsekvens av biltrafikk, for ulykker lar seg hindre. Fra 2003 har det vært under 300 årlige dødsfall i vegtrafikken. Om lag halvparten av dem som dør er bilførere og passasjerer i bil, de øvrige er motorsyklister, fotgjengere, syklister og andre trafikanter.

Er det ikke påtide å kreve mer av våre politikere på Stortinget ?