Viser arkivet for stikkord statsbudsjett

En siste skattehilsen fra AP og de R/G!!! ...

Det vil kanskje bli en endring i nytt fremlagt statsbudsjett fra den nye regjeringen – men AP og de R/G la igjen en siste sterk skattehilsen til det norske folk og sine velgere i sitt fremlagte forslag! Så AP og de R/G fornekter seg ikke – det norske folk skal virkelig tynges ned av skatter og avgifter til det siste !!! Jf
Skattehilsen fra AP og de R/G

Regjeringens bløff om økt satsing på vei

– Tidenes løft for vei og bane, sa Jens Stoltenberg (Ap) til NRK i forkant av at forslaget til statsbudsjett for 2013 ble offentliggjort.

I alt foreslår regjeringen 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette fikk samferdselminister Marit Arnstad til å si følgende til VG 8.okt : – Budsjettforslaget betyr at vi mer enn oppfyller de samlede økonomiske rammene for første fireårsperiode i gjeldende Nasjonal transportplan.

Jasså du ? La oss ta en kikk på hva som ligger i disse tallene. OPV – Opplysningsrådet for Veitrafikken har analysert tallene, og konkluderer bl.a :

Drøye 17 milliarder går til vei. Ut fra dette er følgende planlagt :

24 km vei får gul midtstripe, 15 km ny motorvei blir åpnet (mye av dette har allerede vært under bygging en tid), 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelvei.

Samtidig gis det ikke økte bevilgninger til vedlikehold. Forfallet vil derfor fortsette å øke i 2013.

Det er lite i dette som tyder på at regjeringen er i forkant av NTP. Det eneste unntaket må være når det gjelder bompenger. I 2013 vil nemlig bilistene betale over 14 milliarder (!) i bompenger. Dette er 112,4 prosent av det som ble lagt til grunn i handlingsprogrammet til NTP. Kanskje var det dette Arnstad tenkte på ?

Regjeringen fortsetter altså i samme spor som før og påberoper seg “massive satsninger” som ikke bare viser seg å være beskjedne, men som også er overfinansiert med bompenger. Samtidig lar de forfallet fortsette. Det hele er kort og godt en bløff.

Nok et løftebrudd fra AP og de R/G i nytt statsbudsjett! Stakkars de som er gamle, kronisk syke og uføretrygdede som dette går ut over!!!

Nok en gang viser budsjettlekkasjer fra nytt statsbudsjett at denne regjeringen på nytt kutter inn på statsutgifter som går ut over de aller svakeste i samfunnet med minst inntekter og anledning til å få dekket utgifter til dyre daglige medisiner! Det er smertefullt og tragisk å se at de äller svakeste blir utsatt for nok et løftebrudd fra denne regjeringen! Jf

Fjerner sykefradraget
Etter det VG erfarer vil regjeringen i statsbudsjettet varsle at de i løpet av tre år vil avvikle ordningen som i dag gir syke eller pårørende rett til skattefradrag for utgiftene de har til å leve med alvorlige eller kroniske sykdommer.

Kuttet i det såkalte særfradraget for store sykdomsutgifter vil årlig ramme rundt 60.000 personer.

AP og R/G lurer velgerne nok en gang! Matmomsen økes!

Det som lekkes kanskje bevisst ut fra neste års statsbudsjett tyder på at AP og de R/G i regjeringen nok en gang legger opp til å lure norske velgere nok en gang! Skatter “fryses”? men avgifter økes for å øke statens inntekter – men vil vi egentlig finne oss i det ved neste valg? Jeg bare spør?
De som fortsatt er så heldige å bo i nærheten av svenskegrensen vil nok en gang ha den store fordelen av å kunne handle i Sverige med sine langt billigere varer – så de som stort sett betaler for nok et løftebrudd er stort sett de på Vestlandet, langs kysten i Trøndelag og i Nord-Norge som har liten mulighet til helgehandel over grensen! Tragisk egentlig å se virkningen av dette nye løftebruddet! Jf
- Matmomsen økes nok en gang

Regjeringen øker momsen på alle matvarer i statsbudsjettet som legges fram torsdag.

Matmomsen økes fra 14 til 15 prosent, sier sentrale kilder til NRK.

Sist gang matmomsen gikk opp var i statsbudsjettet 2007. Da gikk den opp fra 13 til 14 prosent, til sterke protester fra både Senterpartiet og bondeorganisasjonene.