Viser arkivet for stikkord stortingsvalg

Høyre med ny kanonmåling - distanserer AP klart!!! ...

En ny meningsmåling viser at Høyre klart distanserer AP som nok en gang har tilbakegang hos norske velgere! I inngangen til siste måned før stortingsvalget ligger det klart i kortene at AP og de R/G ligger sørgelig langt tilbake i meningsmåling etter meningsmåling – og det må til et jordskjelv om de skal ha noen som helst sjanse ved valget. Imidlertid har FrP en tilbakegang slik at de borgerlige er avhengig av støtte fra flere partier for å overta makten! Men uansett ser det lyst ut for de borgerlige – og så uendelig mørkt og svart for AP og de R/G – jf

Nytt bunnivå for Frp på meningsmåling
Høyre er mer enn tre ganger så stort som Fremskrittspartiet på den siste meningsmålingen InFact har gjort for VG.
Høyre får 35,2 prosent på målingen, en framgang på 0,9 prosentpoeng, mens Frp faller 2,3 prosentpoeng til bare 11 prosent. Frps stortingsgruppe ville blitt mer enn halvert fra 41 til 19 representanter med en så lav oppslutning på valgdagen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,8 prosent, noe som er en liten tilbakegang på 0,2 prosent. Senterpartiet ligger på 5,1 prosent og SV på 4 prosent, fram henholdsvis 0,6 og 0,7 prosentpoeng.

Kristelig Folkeparti går fram med hele 2 prosentpoeng, og får en oppslutning på 7,7 prosent. Venstre får 4,6 prosent, en tilbakegang på 0.8.

Rødt får 1,3 prosent, mens Miljøpartiet De Grønne får 1 prosent på målingen.

Dersom målingen hadde vært resultatet av et stortingsvalg, ville de tre rødgrønne regjeringspartiene fått 66 mandater på Stortinget, mens de borgerlige partiene ville fått 102. Høyre og Frp ville fått 79 til sammen og ville dermed vært avhengig av støtte fra mellompartiene.

InFact har intervjuet 2.724 personer i tre separate undersøkelser mellom 9 og 15 januar. Feilmarginen på målingen er maksimalt 1,7 prosentpoeng.