Viser arkivet for stikkord straff

Tidligere rødgrønne Justisministre gjorde ikke jobben sin

Etter 8 år med rødgrønn-regjering faller skjelettene ut av skapet. Fra 2005 til 2013 var det 2 Justisministre i den rødgrønne-regjering. Den første var Knut Storberget deretter Grete Faremo. Disse to trenger vel ingen videre presentasjon enn at begge er Arbeiderparti politikere.

Knut Storberget hang i jakkekanten til Jens Stoltenberg, som et barn holder fast til sin mor. 22 juli-rapporten viste at Knut ikke var rett mann på rett sted. Like etter rapporten gikk Knut Storberget av som Justisminister. Han hadde fått seg en KRAFTIG ripe i lakken. Det ble fortalt at han ville bruke mer tid på familien. Vel, det var kun et skalkeskjul. Nå løper han rundt og snakker om bondepolitikk. Som bondesønn skal han være ekspert der også. Som advokat var han en flopp som Justisminister.

Grete Faremo overtok etter Knut Storberget som Justisminister. Alle har en fortid, også Faremo. I 1996 ble Grete Faremo KASTET UT av regjeringen etter at en overvåkingsskandale kom til overflaten. Grete Faremo satt som Justisminister da Berge Furre ble overvåket.

Etter at Grete Faremo fikk jobben som Justisminister etter Storberget spurte media henne et spørsmål : Hvordan vil de som er ansatt i justisdepartementet merke at de har fått ny sjef? Faremo svarte at de vil merke at vi vil satse mer på beredskap og politiet. Det blir både mer fokus, mer ressurser og mer utstyr i forbindelse med dette osv. Det var store ord men i dag vet vi egentlig svaret. Store planer, uferdige prosjektet og en haug av uløste oppgaver. Faremo var veldig tafatt og vil gå inn i historien som de kriminelles gode venn og støttespiller.

Når det kommer til innvandringsfeltet vet vi at dørene stod på vidt gap. Alle som ville kunne komme til Norge. Asylkjeden er en vandrende utfordring hvor vi har 5.000 mennesker som skulle vært sendt ut av landet, og som sitter i asylmottak. Grete Faremo tok ikke tak i dette. Skulle tro at den rødgrønne-regjering hadde vegring mot å bruke penger på viktige saker. I dag ser vi at dette stemmer.

Den nye leder for justiskomiteen heter Hadia Tajik som er fra Arbeiderpartiet. Ser vi henne som den nye justisminister i en ny Rødgrønn/Arbeiderparti-regjering ?

Rusavhengige trenger hjelp ikke straff!

I SAs nettutgave står det søndag om høyesterettsdommer Lund som
mener den norske strategien med strengere straffer i
narkotikapolitikken er feilslått. Unge Venstre mener vi ikke har råd
til å fortsette en slik politikk uten å se på andre mulige
løsninger.

Norge har de siste 50 årene drevet en narkotikapolitikk som ikke har
gitt ønsket resultat. Vi ser stadig en økning i antall misbrukere og
i unge som rekruteres til dårlige miljøer.

I 2008 var det hele 179 overdosedødsfall i Norge, det setter oss på
Europatoppen. Var det straff disse menneskene trengte? På grunn av de
høye straffene på bruk og besittelse av narkotiske stoffer er det
mange med rusproblemer som ikke tørr å oppsøke lege, i fare for å
bli straffet.

Dagens ordning gir ikke de rusavhengige god nok omsorg og den bidrar
til å livnære de skulte kriminelle miljøene. De rusavhengige må
kunne benytte seg av helsetjenester akkurat som alle andre uten frykt
for å bli satt i fengsel.

Mennesker med rusproblemer må ikke sees på som kriminelle som må
straffes, men som mennesker med en sykdom som trenger hjelp.

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre