Viser arkivet for stikkord sykehjem

Bemanning på sykehjem nå i Julen ?


Leser på TV2.no en artikkel datert Fredag 23. august 2013, at i hvert fylke i Norge er det et pasientombud. Disse har staten har satt til å blant annet passe på at våre eldre får den behandlingen de har krav på. Samtlige 18 pasientombud slår alarm om norske sykehjem.

Rapporter forteller om «Eldre som blir bedt om å tisse i bleien sin», «lovbrudd hver eneste dag», «uforsvarlig behandling», «feilmedisinering og ulovlig bruk av tvang» og «ressursmangel».

Nå er vi midt i Julestria og media bør denne gang undersøke ressursene på sykehjem mellom Jul og nyttår. Her vil de finne store mørketall. Er det nok pleiere som er på jobb i Sarpsborg ? En avdeling har gjerne 3 pleiere som skal stelle i stand Jul for 24 pasienter, alle med forskjellige behov. Det sier jo seg selv at det blir litt for amputert.

Norsk eldreomsorg er ikke bare en solskinnshistorie.

Et åpenbart fornuftig helsepolitisk forslag fra den nye regjeringen!!!

Endelig innfører man en fornuftig rabattordning for den som må på sykehjem og er så uheldig at en må dele sitt private rom med en annen pasient! Som Høyres Høie så riktig anfører er et sykehjemsrom en erstatning for det private hjem – og om en må dele et rom med en annen – er det fornuftig også at kostnadene også deles fornuftig! Godt, sunt og riktig forslag da det er flere steder og kommuner hvor man må ta i bruk dobbeltrom som følge av stor pågang og for lite enkeltrom!
Det er jo selvsagt omsorgen man betaler for på sykehjem som er et sted mellom omsorgsbolig/eget hjem og sykehus – og kostnaden for enkeltrom ikke er egentlig så stor – men fornuften med å innføre rabattordning holder godt uansett! Rart at den forrige regjering ikke innså dette???
Rabattordning innføres for dobbeltrom