Viser arkivet for stikkord sykehus

Hva er minstekravet for hva som skal kunne kalles et lokalsykehus ?

Vi som ønsker å opprettholde lokalsykehusene rundt om i Norges land burde få vite hva Arbeiderpartiet mener er minstekravet for hva som skal kunne kalles et lokalsykehus ?

Er det noen som kan svare ?

Helsekonflikt innad i Rødgrønn regjering

Regjeringen krangler så busta fyker om hvordan organiseringen av Sykehus-Norge skal være.

Regjeringen holder mange lokalsamfunn for narr. De både garanterer for at ingen lokalsykehus skal legges ned samtidig som de lar de regionale helseforetakene tømme mange lokalsykehus for innhold. Den helsepolitiske spagaten er uholdbar fordi så mange spørsmål knyttet til sykehusstruktur nå skal avgjøres.

Vet du om ditt lokalsykehus skal legges ned eller ikke ?

Les mer om: Rødgrønn regjering krangler om Helse-Norge

Ventetid ved norske sykehus er økende

Etter at de rødgrønne kom til makten har bare sykehuskøene blitt lengre og lengre. Grunnen er kun politisk. Skjønner ikke de rødgrønne at folk lider i sykehuskø, at det er en menneskelig belastning for dem som rammes – og at det er en betydelig økonomisk omkostning for samfunnet ?

De rødgrønne har en stor aversjon mot alt som heter PRIVAT. Nordmenn dør i sykehuskø mens regjeringens politikere slår seg på brystet og er såre fornøyd med politikken som føres. De private sykehusene har kapasitet til å behandle flere men som sagt det er ikke politisk vilje.

Politikerne på Stortinget har ingen ventetid, de har “fremst i køen pass”

Jeg er stadig mer overbevist om at norske politikere spekulerer på om de som faller utenfor i vårt samfunn bevisst blir brukt som alibi for å styrke og tilrettelegge politisk makt over enkeltmennesker, samt å skremme dem som så vidt holder hodet over vannet. De som faller utenfor blir også brukt i valgkamper! Dette var sak nr 1 etter valget i 2005! Når norske politikere skal skape “velferd” i 2010 så er de ikke i stand til det fordi kompetansen eller viljen ikke er tilstede?

Hvorfor i alle dager vil du som stemmeberettiget gi din stemme til en gjeng politiske hyklere som bare gjør vår hverdag vondt verre ?