Viser arkivet for stikkord til

Forslaget til statsbudgett fremkaller også humor i all elendiheten.

DE UFØRE ANGRER!
15.10.2014 KL.13:19 I BLOGG 2 KOMMENTARER
I lys av den siste endringen for lover og regler for de uføre, går flere og flere uføre nå ut og angrer på at de ble uføre.

Noen av de første som bryter tausheten er de som sitter i rullestol. De sier nå at de angrer på at de ble utsatt for trafikkulykkene og angrer dypt og inderlig på hva som en gang skjedde.

En rekke andre uføre samler seg nå og sier de angrer på at de fikk psykiske lidelser som gjorde dem ute av stand til å arbeide.

Stadig flere uføre går nå sammen i en felles unnskyldning for å si i fra at de angrer på at de ble utsatt for vold, overgrep, sykdommer, ulykker, ettervirkninger fra krig, lammelser og kronisk utmattelsessyndrom. Listen er lang for de som nå vil si oppriktig unnskyld for alt sammen.

De uføre ønsker nå å få enda flere med på laget slik at absolutt alle uføre kan få muligheten til å både si unnskyld, men også for å la de friske få høre hvor dypt de uføre angrer på at de møtte livets harde realiteter, og for å si at de angrer på at de ikke klarte å unngå dette.

Norges Rullestolforbund (Du ser vi ruller, men vi bare tuller), et forbund med mange medlemmer i rullestoler fordi de er blitt lamme, sier nå at de skal slutte å være lamme, slutte å sitte mer i rullestol.

- Endelig forstår vi hva galt vi har gjort. Vi kan jo ikke fortsette å bare sitte lamme i rullestolen, vi må opp og gå, vi må ut i arbeidslivet.

Entusiasmen blant de uføre er nå stadig bedre, og begeistringen når stadig nyere høyder ettersom flere nå angrer på at de ble syke. Mange av de uføre tror nå at alt vil bli bra, for nå skal alle ut i arbeid, og noen har allerede begynt å snakke om å bare fjerne ordet “ufør” fra språket.

- Begrunnelsen bak dette er såre enkelt. Tar vi bort ordet, er også problemet borte, og da blir alt bra!

Sosialist-regjeringen må lytte mer til folket?

Regjeringen tar for lite hensyn til lokale synspunkter i viktige saker mener 50 prosent av velgerne. AUF-leder Martin Henriksen er bekymret og mener at regjeringen bør bli flinkere til å lytte til lokale synspunkter. Flere av regjeringspartienes fylkesledere maner også til større ydmykhet fra regjeringshold. Det går snart mot valg, ikke minst derfor må vi ta på alvor at folk har den oppfatningen. Regjeringen må bli flinkere til å oppsøke grasrota før beslutninger blir tatt, sier Ann-Kristin Sørvik (Sp), fylkesleder i Møre og Romsdal. Regjeringen må gå i seg selv og ha bedre kontakt med dem som berøres av vedtak, mener SVs fylkesleder i Rogaland, Rolf Bersås.

Jeg synes at sosialistene har gjort en meget god jobb ved å ta for lite hensyn til lokale synspunkter i viktige saker. De bør fortsette med å overse velgerne slik de har gjort i 5 år. La oss hjelpe sosialist-regjeringen med tallene slik at prosenten øker mot 60. Kanskje vi bør opprette en facebook-gruppe der vi oppfordrer Jens og damene til å overse lokale synspunkter.

Politikerne gir seg selv feite bevilgninger

Bevilgningene til partigruppene på Stortinget skjermes fra kutt, og politikerne går inn for å øke overføringene til seg selv til over 140 millioner kroner i 2011.

I år er bevilgningene på 139 millioner kroner, mens de forslaget som nå er sendt til Finansdepartementet, foreslår å øke summen til 142 millioner kroner over neste års statsbudsjett.

Det er et stort paradoks at Finansministeren sier at menigmann må stramme inn livreimen mens dem selv skal feite seg opp. Arbeiderpartiet har firedoblet sin formue på fem år. Andre partier har også økt formuen men ikke så mye som Arbeiderpartiet.

Money is Power and Power is fame !

Det er uhørt at Arbeiderpartiet har bevilget seg 4 doblet formue mens de har sittet i regjering.
I god sosialistisk ånd bør Regjeringen innføre en tøffere formueskatt til politiske partier.


Stortinget vil bevilge mer penger til seg selv

Festiviteten, nok en gang! Hvaskjer'a? INGENTING?

Sarpsborg kommune, har kjeller’n full av kunst! Byen vår, har et hus stående! “Det finnes ikke noe egnet sted for samlingen i dag”!!! -sier hun som har ansvaret for dette, Borghild Johanne Øby. HÆLLÆ!! Få ut finger’n a, og lokk opp øya!! Skal du få gjennomført noe, så jobb for det da! Kunst er kjempepopulært, for å si det moderne, og du sitter handlingslammet, med henda i -vet ikke hvor! “Vi må få til noe” sier hun! Hvem er VI? “Jeg synes det er forferdelig trist at den er pakket bort” sier hun også. Hvis du synes det, så gjør noe da! Skal vi vente på Kulturbygg i Sarpsborg, er jeg redd for at ikke mange av oss er i live, og kan glede oss over bildene.
I 2016 har de stått på lager i 50 år!! Det er kanskje ikke så lang tid, sett med dine øyne???