Viser arkivet for stikkord tilbakegang

Markant tilbakegang bekreftet for AP og de R/G i nok en meningsmåling!

En ny meningsmåling fra Opinion bekrefter en meget stor og markant tilbakegang for spesielt AP som er ned på et historisk lavt nivå som følge av løftebrudd og mistillit fra norske velgere! Her har de regjerende partier grunnlag for å vurdere egen situasjon med stor uro før det kommende kommunevalg til høsten og ikke minst stortingsvalget om to år i 2013! Jf

Høyre troner på toppen Av KJELL WERNER og MARTIN K. ANDERSEN, ANB

Høyre troner klart på partitoppen i Opinions politiske barometer for januar.

Høyre får en oppslutning på 29,0 prosent på målingen som er utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Dette er en framgang på 1,7 prosentpoeng siden forrige måned. Frp og Ap går derimot merkbart tilbake og lander på henholdsvis 23,0 og 23,1 prosent. Frp har mistet så mye som 2,2 prosentpoeng siden januar, mens Ap har falt med 1,2.

- Det mest interessante i målingen er at Arbeiderpartiet nå har en rekordlav lojalitet på bare 55 prosent av de velgerne som stemte på partiet i fjor høst, sier valgforsker Bernt Aardal til ANB.

Bakgrunnstallene i målingen viser at 13 prosent av tidligere Ap-velgere nå foretrekker Høyre, mens nesten hver femte av disse har satt seg på gjerdet. Også Frp lekker til Høyre.

Store sprik
- Men jeg tar den siste tids målinger med en klype salt, for det er veldig store sprik mellom målingene for alle de tre store partiene. Dette spriket må likevel kunne tolkes som at noe skjer, sier valgforskeren.

Opinions måling forteller videre om en viss framgang for SV og Venstre, mens både KrF og Senterpartiet må ta til takke med en oppslutning på under fem prosent. Det er også grunn til å merke seg at partiet Rødt får 2,3 prosent. Det ville ha gitt innpass igjen i Stortinget dersom det var riksvalg i morgen.

Høyre og Frp ville imidlertid kunne ha dannet regjering sammen dersom målingen hadde vært valg. De rødgrønne ville bare fått 62 mandater, og dermed ha manglet 23 mandater på fortsatt regjeringsmakt.

Konstruktiv Erna
Målingens vinner, Høyre-leder Erna Solberg, tør ikke slippe jubelen helt løs.

- Både de beste og de dårligste målingene tar jeg med en klype salt. Men dette er kjempemotiverende tall for alle før kommunevalget, kommenterer Solberg.

Medvinden betyr god stemning i hele Høyre og tro på et godt valg til høsten.

- Vi er konstruktive i vår politikk. Det er nok en hovedårsak til framgangen vår. Folk er enig i sak, men setter også pris på formen vår. Vi har vært tydelige i mange år, poengterer Solberg.

- Dessuten har ikke de rødgrønne innfridd, legger hun til i sin analyse.

Like gode tall kan ikke Siv Jensen glede seg over, men hun lar ikke Frps tilbakegang på denne målingen gå inn på seg.

- Jeg følger nøye med på trendene, men kan ikke bli veldig glad eller veldig skuffet for hver måling. Til det spriker det for mye fra gang til gang, kommenterer hun.

Utfordrende for Ap
Jensen noterer seg i stedet at jevnt over gjør hennes parti det bedre på meningsmålingene enn ved forrige stortingsvalg, og det er Frp-lederen godt fornøyd med. Det samme er hun med at partiet hennes er med i kampen om å være landets største.

- Men det er valget som teller, understreker hun.

- Samtidig tror jeg Ap må være bekymret nå. Dette må være historisk dårlig for dem, sier Siv Jensen.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg ser litt lysere på sitt partis situasjon enn Jensen gjør.

- Dette bekrefter at vi er i en utfordrende situasjon. Men jeg vil også legge til at andre målinger viser andre tendenser og et annet nivå, sier Kolberg.

Han tror derfor at partiet kan gjøre et godt valg til høsten likevel.

- Utgangspunktet er bra. Vi har hatt slike tall før og likevel levert gode resultater i kommunevalg. Det er god stemning i partiet og vi står sammen, sier Kolberg.

SV-nestleder Bård Vegard Solhjell tar tallene med fatning.

- Vi tar målingen med en klype salt, men det er samtidig en kjempeutfordring for de rødgrønne at Høyre og Fremskrittspartiet har hatt flertall over såpass lang tid, sier han. (ANB)

FAKTA: Tallenes tale:
Opinions måling er tatt opp i perioden 8. til 15. februar. Tusen personer er spurt gjennom Norstats webpanel. 77 prosent har avgitt svar på hva de ville stemt dersom det var kommunevalg i morgen. Svarene fordeler seg slik på partiene (endring fra forrige måned i parentes):

Arbeiderpartiet – 23,0 prosent (tilbake 1,2)

SV – 7,4 prosent (fram 1,4)

Sp – 4,8 prosent (tilbake 0,1)

Høyre – 29,0 prosent (fram 1,7)

Frp – 23,1 prosent (tilbake 2,2)

KrF – 4,9 prosent (fram 0,5)

Venstre – 5,4 prosent (fram 1,2)

Rødt – 2,3 prosent (fram 0,4)

Andre – 0,2 prosent (tilbake 1,5)

(ANB)

Siste meningsmåling før jul fra Norstat viser markant tilbakegang for AP og de R/G som er i meget klart mindretall for tiden!

En siste julehilsen til mindretallsregjeringen i det norske storting før julehelgen setter inn! Norstats siste meningsmåling er ikke noen hyggelig innledning på julefeiringen for AP og de R/G – for klarere enn dette kan ikke mistillit til den sittende regjering sies! Det kommer sikkert til å prege denne julen på forklarlig vis for Jens Stoltenberg – som har ledet AP til historisk lavt nivå Jf

Ap mindre enn både Høyre og Frp
Ny nedslående måling for Arbeiderpartiet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet er større enn Arbeiderpartiet, og til sammen ville de to partiene ha fått 97 representanter i Stortinget, viser en ny meningsmåling.

H og Frp øker sin oppslutning og får til sammen 54,4 prosent av stemmene på meningsmålingen Norstat har gjort for Vårt Land i desember.

Her er regjeringens karakterbok

Større enn Ap
Frp øker mest på målingen med en framgang på 4,2 prosentpoeng til 25,8 prosent – og er dermed større enn Ap som får 25,6 prosent, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Høyre er klart størst med en oppslutning på 28,6 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn på forrige måling. Det er det høyeste resultat Høyre noen gang har hatt på Vårt Lands måling.

Nedtur for regjeringspartnerne
De to andre regjeringspartiene går også tilbake, Senterpartiet til 5,3 og Sosialistisk Venstreparti får 5 prosent. Dermed er oppslutningen om regjeringspartiene på 35,9 prosent. Det ville gitt 63 stortingsrepresentanter.

Venstre faller tilbake under sperregrensen på denne målingen og får 2,9 prosent. Kristelig Folkeparti har en forsiktig framgang til 4,6 prosent. (©NTB)

AP bare stuper og stuper - ny katastrofal meningsmåling bekrefter!

Nok en ny meningsmåling bekrefter en katastofal mangel på tillit hos folk flest for AP i særdeleshet og de R/G! Dette er en meget illevarslende tallfestede resultater å ta med seg inn mot julehelgen – for nå sier velgerne meget klart – Morn’a Jens! Ikke sant??? Jf Jens stuper på meningsmåling – Det er en meget sterk tilbakegang, sier Arbeiderpartiets partisekretær.
Høyre er landets største parti og går fram med 2,9 prosentpoeng til 27,3 prosent, samtidig som Arbeiderpartiet stuper 5,2 prosentpoeng til 26 prosent i målingen Synovate har gjort for Dagbladet i desember.
Det er 9,4 prosentpoeng dårligere enn ved valget for vel ett år siden.

De tre rødgrønne regjeringspartiene har til sammen en oppslutning på 36,8 prosent.

Frp er det tredje største partiet med en oppslutning på 23,8 prosent, en framgang på 1,2.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti får henholdsvis 5,8 og 5 prosent på målingen.

Kristelig Folkeparti får 4,7, mens Venstre får 4 prosent.

- Høyre har festet grepet. Målingen bekrefter at Høyre har en ganske stor ledelse, også på Frp. Det stemmer med tidligere målinger sier valgforsker Hanne Marthe Narud til Dagbladet.

Aps partisekretær tar tilbakegangen alvorlig.

- Dette er signal fra velgerne som vi tar på alvor. Det er en meget sterk tilbakegang, sier Aps partisekretær Raymond Johansen. (©NTB)

Ny meningsmåling stadfester og bekrefter at AP og de R/G for tiden er i betydelig mindretall hos den norske befolkning!

Nok en ny meningsmåling bekrefter og synliggjør den betydelige tilbakegang AP i særdeleshet og de R/G har i den norske befolkning for tiden! Stadige påviste løftebrudd og merkbar slitasje for samarbeidspartiene på grunn av uregelemssigheter og ulovligheter taler nå sitt tydelige språk! Jf

Frp tar innpå Arbeiderpartiet i oppslutning
Ny meningsmåling viser at Arbeiderpartiet faller mens Fremskrittspartiet stiger..

Fremskrittspartiet går fram 2,7 prosentpoeng til 25 prosent mens Arbeiderpartiet faller 3,8 prosentpoeng til 27,8 prosent på en meningsmåling som Respons har laget for Aftenposten.

Forskjellen på landets to største partier er dermed blitt mindre siden forrige måling i oktober. Høyres oppslutning er omtrent uendret, tilbake 0,1 prosentpoeng til 24,4 prosent.

– Ligger stabilt høyt
– Denne målingen er nok en bekreftelse på at Høyre og Frp ligger stabilt høyt. Selv om Frp går fram, ligger også Høyre godt an, sier statsviter og valgforsker Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Blant småpartiene er det små endringer, med unntak av Venstre som går fram 1,2 prosentpoeng til 4,6 prosent.

Små endringer
Sosialistisk Venstreparti går fram 0,5 prosentpoeng til 5,9 prosent og Senterpartiet går fram 0,3 prosentpoeng til 5,2 prosent.

Kristelig Folkeparti går tilbake 0,1 prosentpoeng til 4,7 prosent. Rødt går fram 0,1 prosentpoeng til 1,3 prosent. (©NTB)

Klarere borgerlig flertall enn noengang - AP og de R/G i solid mindretall!

En ny solid meningsmåling for Høyre og FrP – viser at AP og de R/G seiler og styrer i Norge med et stort mindretall hos velgerne bak seg! Alle løftebruddene og regjeringslitasjen for Stoltenberg & Co preger faktisk dagens politiske situasjon! Jf -

Historisk jubelmåling for Høyre og FrpRekordoppslutning for Høyre og Frp på DNs partibarometer. Høyre er nå større enn Arbeiderpartiet.

Målingen Sentio Research Norge har gjort for Dagens Næringsliv ville gitt Høyre og Frp nær 53 prosent oppslutning og tilsammen 94 mandater om det var valg. Det er 29 mandater mer enn regjeringspartiene ville klart å samle.

- Høyre og Frp har aldri tidligere fått et så høyt mandattall på målingene, sier professor og valgekspert Bernt Aardal.

Samlet ville Ap, SV og Sp bare fått 65 mandater med dagens måling – en manko på hele 20 mandater for å få flertall i Stortinget.

Aldri sterkere
Det er Høyres Erna Solberg som har mest grunn til å juble over dagens måling, og ikke bare på grunn av maktbalansen mellom de ikke-sosialistiske og de rødgrønne.

Forrige gang Høyre var større enn Ap var i mars 2002 – åtte år og syv måneder – eller 102 DN-barometre – siden.

Aardal mener det bemerkelsesverdige nå i oktober er den store oppslutningen Høyre og Frp får samlet. Dersom de to dannet regjering med et tilsvarende valgresultat bak seg, ville de satt nok en ny rekord:

- Norge har aldri hatt noen regjering med så stor styrke bak seg i Stortinget, sier Aardal med henvisning til de 94 mandatene de to har på dagens måling.

I sjakk
For statsminister Jens Stoltenberg og hans rødgrønne venner i regjeringen er meningsmålingen lite lystig, med en samlet oppslutning på 36,4 prosent.

For sentrumspartiene generelt er målingen lite oppløftende. Alle ligger de nær sperregrensen, og noen maktposisjon kunne de ikke fått på Stortinget, med et valgresultat lik målingen.

- At Høyre og Frp ansees som et reelt alternativ nå, svekker sentrum, sier Aardal.

Endelig kom en ny bekreftelse på at AP er blitt detronisert! Høyre er Norges største parti - og har samlet flertall nå med FrP!

Endelig kom det en ny meningsmåling som klart bekrefter den gledelige utvikling i norsk politikk. AP og de R/G har vært på full tilbakegang i meningsmåling etter meningsmåling denne høsten – og nå er endelig også AP detronisert som Norges største parti! Jf

Høyre størst på meningsmåling
Partiet har nå flertall sammen med Frp

Høyre er landets største parti på NRKs partibarometer. Partiet har nå flertall sammen med Frp

NRKs partibarometer for september, utført av Norstat, viser at Høyre er i siget. Partiet får en oppslutning på 28,1 prosent, en framgang på 2 prosentpoeng og det beste resultatet som er registrert for Høyre i NRKs partibarometer siden målingene startet i 2006.

Høyres fremgang går ut over Fremskrittspartiet som får 23 prosent på målingen, en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er nest størst med 27,6 prosent, en framgang på 0,7.

De tre største partiene karer til seg nesten 80 prosent av alle stemmene – noe som gjør at de mindre partiene sliter. De to minste regjeringspartiene går begge noe fram, men begge ligger på et lavt nivå. Sosialistisk Venstreparti får 5,9 prosent, fram 0,4 og Senterpartiet går fram 0,3 til 4,6 prosent.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, tilbake 0,4, mens Venstre holder seg over sperregrensen med 4,5 prosent, fram 0,5.

Dersom denne målingen ble resultatet i et stortingsvalg, ville Høyre og Frp fått flertall på Stortinget med 89 mandater. De rødgrønne mister 21 mandater i forhold til stortingsvalget, og ender på 65.

632 personer er spurt i undersøkelsen som er utført mellom 7. og 13. september. Feilmarginen for de største partiene er 3,5 prosent.

Ny meningsmåling bekrefter en katastrofal tilbakegang for regjeringspartiene under ledelse av Jens Stoltenberg! Hvor lenge holder den ut????

Nok en ny meningsmåling bekrefter en katastorfal tilbakegang for AP og de R/G – og at de synes overhodet ikke i stand til å seile i motvind under Jens Stoltenberg sin ledelse! Velgernes klare mening bør nok sette igang nok en ny tankerekke hos de ansvarlige politikere i regjeringspartiene – for dette viser absolutt manglende tillit hos velgerne – jf

Rødgrønn bunnotering
De rødgrønne regjeringspartiene får sin laveste oppslutning siden de overtok makten etter valget i 2005.

Det viser en fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2.

Lavere enn Jagland
Samlet har de tre rødgrønne partiene nå en oppslutning på 36,6 prosent. Dermed har de nå lavere oppslutning enn da tidligere statsminister Thorbjørn Jagland i 1997 valgte å stille ultimatum til velgerene om Arbeiderpartiet alene fikk lavere oppslutning enn 36,9 prosent.

– Dette er lavere enn Thorbjørn Jagland i sin tid satt som en grense, sier professor Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo.

Statsminister Jens Stoltenberg er langt fra tilfreds med situasjonen på målingene.

– Det er alvorlig at vi i følge flere meningsmålinger har klart dårligere oppslutning enn i fjor, sier Stoltenberg.

– Thorbjørn Jagland valgte å si stopp stopp på 36,9. Hvor langt ned skal denne regjeringen før du sier at det ikke er velgerstøtte nok til å fortsette å regjere?

– Nå er det valgresultatet som avgjør. Vi tar meningsmålinger på alvor, sier Stoltenberg.

Langt fra flertall
De tre trødgrønne partiene ville fått 65 mandater dersom det var stortingsvalg i dag. Det er langt unna de 85 mandatene som ville sikret Høyre og Fremskrittspartiet flertall. Men også et tredje regjeringsalternativ Høyre, KrF og Venstre puster de rødgrønne i nakken med 63 mandater.

Valgforsker Hanne Marthe Narud mener situasjonen er mer dramatisk for Arbeiderpartiet enn de to andre regjeringspartiene.

– Det er Arbeiderpartiet som har mistet flest velgere. Tallene forteller om en regjering som sliter, sier Narud.

Ap mest tilbake
Arbeiderpartiet går mest tilbake på septembermålingen med 1,9 prosentpoeng til 26,8 prosent.

BEDRE TIDER: Liv Signe Navarsete, Trond Giske, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen vinker på Slottsplassen 20. oktober 2009. Foto: Josefsen, Jon-Michael/SCANPIX

– Disse tallene bekrefter det nivået vi har hatt en stund som er lavt og dårlig nivå. De menings-målingene tar jeg alvorlig for det er et mye lavere nivå enn det vi fikk ved valget, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til tv2nyhetene.no.

Bakgrunnstallene viser at bare 57 prosent av velgerene som sier de stemte Arbeiderpartiet høsten 2009 ville ha gjort det samme i dag.

Blå opptur
Høyres fremgang fortsetter og partiet går frem med 1,3 prosentpoeng til 26,6 prosent. Det er den høyeste oppslutningen Høyre har hatt på målingene fra TNS Gallup siden valget i 2001.

Bakgrunnstallene viser at Høyre nå står like sterkt blant kvinner som menn. Blant de spurte i målingen nord for Dovre er Høyre nå større enn Fremskrittspartiet.

Men også Fremskrittspartiet går frem med 0,6 prosentpoeng til 23,2 prosent.

Småpartiene
Kristelig Folkeparti er størst av de små partiene med en oppslutning på 5,7 prosent (+ 0,6). Sosialistisk Venstreparti får 5,3 prosent (- 0,4), Venstre 5,2 prosent (+ 0,3) og Senterpartiet 4,5 (- 0,2).

Rødt får en oppslutning på 1,3 prosent som i august mens andre partier og lister får 1,3 prosent (- 0,4).

Målingen er tatt opp av TNS Gallup for TV 2 ved personlige telefonintervjuer av 1063 personer i tidsrommet 25. – 31. august. Feilmarginen er +/- 1,5 – 2,8 prosent, størst for de største partiene.