Viser arkivet for stikkord trafikk

Er nordmenn virkelig så rå, egoister og hensynsløse i trafikken?

Det er en meget tankevekkende artikkel i RA om en svenskes oppfatning av norsk hensynsløshet og egoisme i trafikken. Vi blir karakterisert som egoister og hensynsløse og oppfører oss langt værre enn andre på veiene – sammenlignet med andre land f eks Sverige. Han viser til at vi var et noe tilbakestående land med dårlige biler o s v i hans barndom når han besøkte Norge i ferien – og mener at den nyrike nordmann i dag har utviklet seg til å bli bøllete og oppfører oss farlig stygt på veiene. Har ikke den relativt unge norske trafikkkulturen utviklet seg nok – til å ta inn over seg den utvikling som øket veitrafikk fører med seg og krever at regler følges og at hensyn tas??? Jeg bare spør – jf artikkelen -

Skremt av norske bilister Patrik Ottosson fra Sverige mener norske bilister har et holdningsproblem: – Egoister bak rattet, sier han. Svensken – som er ansatt i et utenlandskeid asfaltfirma – arbeider i Norge.

For tida er han stasjonert på Fjellhamar.

- Jeg bor rett over grensa ved Halden og kjører masse på norske veier. Det jeg opplever gjør meg forskrekket, sier han til Romerikes Blad. Ottosson understreker at han uttaler seg som privatperson, og at han ikke er noen trafikkekspert.

- Men jeg merker en forskjell mellom oppførselen i trafikken i Norge og Sverige, konstaterer han.

- I Sverige snakker en om at vi er veldig regelstyrte. Nordmenn er nok i større grad individualister. Det kan være bra, men ikke i trafikken. Der må regler følges, sier 43-åringen.

Blir vist «finger’n» i Norge

Patrik Ottossons hovedinnvendinger mot norske sjåfører er det han karakteriserer som aggressiv oppførsel.

- Nordmenn legger seg mye tettere inntil bilene foran enn svenske. I Sverige har vi «tre sekunders»-regelen, som sier at vi skal ligge minst tre sekunder etter bilen foran. Har dere den i Norge?
- Ja.

- Bøtelegger dere dem som ikke følger regelen?

- Ja.

- Det var merkelig. Det virker nemlig ikke sånn, sier han

Ottosson forteller at han ofte opplever at norske bilister legger seg kloss inntil bilen hans.

- Flere ganger så tett at jeg ikke ser frontlysene til bilen bak. Da har jeg noen ganger bremset for å advare. Reaksjonen har vært «finger’n» når de kjører forbi. Jeg har fått fingeren flere ganger – og desidert oftest i Norge, sier han.

- En farlig holdning

Aggressiviteten kommer også til syne under forbikjøringer. For også her er nordmenn mer risikovillige enn svenskene.

- Jeg ser mange farlige forbikjøringer i Norge. Og spesielt blant de unge, sier han.

Svensken mener Norges enorme rikdom kan forklare noe av oppførselen:

- Dere er nyrike. Jeg husker jeg som barn kom på ferie til Norge i campingvogn. Da bodde dere i telt, og hadde gamle biler. Den plutselige rikdommen har nok gjort noe med dere, mener han.

- Har den gjort oss mer egoistiske?

- Ja, jeg tror det. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men det er flere egoister på veiene i Norge enn i Sverige, svarer han.

- Det blir litt «Jeg har betalt veiavgift og jeg har rett til å kjøre sånn jeg vil». Det er en farlig holdning.

Irritert
Patrik Ottosson jobber med asfalt, og er derfor også opptatt av veistandarden. Han tror den også er medvirkende til at flere ungdommer mister livet i Norge enn i Sverige, i forhold til befolkningstallet.

- Veistandarden er det selvfølgelig stor forskjell på. Vi bygger veier på to vidt forskjellige måter. I Sverige ender vi ofte med å bygge en ny vei ved siden av den gamle, for så å fjerne den gamle. I Norge ruster dere i stedet opp eksisterende veier, som kanskje ble bygget rundt krigen, sier han.

- Blir du redd når du kjører bil i Norge?

- Nei, ikke direkte redd. Jeg blir kanskje mer irritert.

- Hva er det viktigste nordmenn kan lære av dere svensker?

- Å ta hensyn. Men jeg tror dere da må få til en tradisjons- og kulturendring. Og på kort sikt er det vanskelig.

Også flere trafikkforskere Romerikes Blad har snakket med peker på kulturforskjeller, når de skal forklare overdødeligheten blant norske ungdommer.

- Sverige har alltid hatt en annen kultur når det gjelder vei og trafikk. De har en tradisjonsrik bilproduksjon, andre måter å bygge veier på og lever samtidig i et mer regelstyrt samfunn. De kan nok ha lettere for å akseptere lover og regler som bestemmes over hodene deres, mener Dagfinn Moe, seniorforsker ved SINTEF i Trondheim.

Bussproblemer i Sarpsborg

I Sarpsborg er det mange studenter som bor utenfor sentrum og som er avhengige av å ta bussen både til og fra skolen, dessverre tilfredsstiller ikke tilbudet behovet. Dette ser Unge Venstre på som svært uheldig.

Busstilbudet i Sarpsborg for studenter har blitt dårligere til tross for at Østfold fylkeskommune stadig bevilger mer penger til buss.
Det urimeligste problemet er at bussene er fortsatt ikke er tilpasset de nye skoletidene. Skolestart ble endret fra 08:15 til 08:00, og da må mange elever ta bussen som går en time tidligere for ikke å komme for sent. Å måtte stå opp tidligere kunne vi vel taklet, men når man bor et stykke unna sentrum er det ingen selvfølge at det går noen tidligere buss. Elevene som ikke har noen tidligere buss å ta ender opp med og komme for sent og få anmerkninger. For disse elevene er det også veldig vanskelig å komme seg hjem, og mye tid går bort til venting.

Man ser også en nedprioritering av utkantsområdene. Ruter som Rokkeveien blir byttet ut til fordel for ruter som Ringruta øst/vest som kjører samme retning, men bare halvparten så langt.

Mange har skrevet eller klaget til Østfold kollektivtrafikk uten at situasjonen har endret seg.

Martine Løkke
Nedre Glomma Unge Venstre