Viser arkivet for stikkord ungdom

Norge har ikke råd !

Foto:NA24
Reformer etter reformer gjør at pensjonsutbetalinger blir mindre hvis vi ikke jobber mer. Har ikke Norge råd å opprettholde samme pensjoner til alle uten at de unge må jobbe mer ?

En annen måte å se at Norge ikke har råd er at innbetalt beløp til den private pensjonsforsikring øker, mens det vi får fra Staten blir lavere. Vi går mot et samfunn der de som har penger til forsikring er pensjonsvinnerne. Det er jo det samfunn de rødgrønne sier de kjemper mot, men som vi ser ikke stemmer. Kanskje de også har sett realitetene, eller ?

Hver måned etter pensjonsutbetalingene går Norge i minus. Og snart kommer eldrebølgen. Alle skal ha – skal ha.

Ett av ti skoleår forsvinner i bråk og uro

Er det rart at norske elever har vanskeligheter med å lære seg å lese og skrive. Ett av ti skoleår forsvinner i bråk og uro. Er det ikke påtide med å innføre disiplin fra første skoleår ?

*Her er utdrag fra ordensreglementet til Oslo-skolene: *

•Holde arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
•Møte presis til timer og avtaler.
•Gjøre skolearbeidet til avtalt tid.
•Holde skolens område rent og ryddig.
•Ta vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
•Ta godt vare på personlige eiendeler.
•Unngå å ta med verdisaker på skolen.
•Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
•Mobbing skal ikke forekomme.
•Seksuell trakassering er ikke tillatt.
•Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.

Østfoldungdommen trenger bedre busskort!

Sosiale nettverk er viktig for trivsel både på skolen og generelt i hverdagen. Slike nettverk kan være særlig vanskelige å opparbeide seg for elever som bor langt fra sentrum eller som studerer i en annen by.
Vi i Østfold Unge Venstre mener at når du får et skolebusskort som dekker skoleveien frem og tilbake fra skolen, skal du også kunne ha sjansen til skape et sosialt nettverk rundt skolen og i nærmiljøet.

Vi i Østfold Unge Venstre synes at det er forferdelig at et skolebusskort skal gå ut klokken 17:00. På denne måten vil ikke eleven som går på skolen kunne skape seg et sosialt nettverk og ha en identitet til byen som man går på skole i. Vi ønsker derfor at alle skolebusskort som blir utsendt fra Østfold Fylkeskommune skal kunne brukes frem til klokken 23:00.

Vi må satse kollektivt, og hindre at flere og flere unge tar i bruk personbilen. Det er viktig at unge får gode vaner med å bruke kollektivtrafikken for å unngå en ny generasjon bilkjørere.

Det er mange gode grunner til at vi trenger mer fleksible busskort i Østfold. En av gruppene som blir hardest rammet av de strenge busskorttidene er de som studerer musikk, dans eller drama.
Det er linjer for musikk, dans og drama på Greåker, Askim, Risum og Kirkeparken. Disse skolene har ansvar for å avle fram Østfolds nye talenter innenfor musikk, dans og drama.

Det sier seg selv at det er begrenset hva lærerne kan lære elevene i løpet av en skoledag. Dette har skolene løst ved å la elevene ha mulighet til å øve på skolen etter skoleslutt. Men hvor mange vil dra nytte av dette når de må ta bussen hjem før kl 17:00?

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre

• Vi er stolte over å kunne lansere nettsiden for Østfold Arbeiderparti sin ungdomskandidat, Thor Erik Forsberg, på stemforsberg.no. Planen for denne siden er ikke å legge ut partipropaganda, men å skape en kanal hvor hvem som helst kan bli hørt. Kanskje mest av alt for de som føler seg usynlige i samfunnet. • stemforsberg.no