Viser arkivet for stikkord valgkamp

De borgerlige holder mer enn solid stand og forsprang selv i julestrida ....

Nok en gang kommer det meningsmåling som viser solid forankret forsprang og stort flertall for de borgerlige selv nå i julestrida! Det må da være en trist førjul for AP i særdeleshet og de R/G med et så stort tap av tillit hos norske velgere – slik det ser ut nå! Jf

Høyre kraftig fram på ny måling
Høyre går fram hele 2,5 prosentpoeng til 30,5 prosents oppslutning på en fersk meningsmåling for desember. Arbeiderpartiet faller 1 prosentpoeng til 27,4 prosent.

Etter å ha falt på flere målinger, hopper Erna Solbergs parti igjen opp på Dagens Næringslivs partibarometer. Samtidig faller alle de andre opposisjonspartiene på borgerlig side. Fremskrittspartiet er ned 0,3 prosentpoeng til fortsatt solide 20,1 prosent, Venstre synker 1,6 prosentpoeng til 4,4 og Kristelig Folkeparti er ned 0,2 til 4,7.

Det er bare Sosialistisk Venstreparti av de rødgrønne regjeringspartiene som stiger på desembermålingen. Partiet går fram 0,6 prosentpoeng til 5,0 prosent. Senterpartiet faller 0,8 og havner under sperregrensen med bare 3,8 prosents oppslutning.

Rødt får 2,4 prosent, opp 0,8 mens andre partier og grupper får 1,7 prosent, opp 0,1 prosentpoeng.

Dersom målingen hadde vært valgresultat, ville de fire borgerlige partiene fått solide 107 mandater mens de rødgrønne ville fått 67. Høyre og Frp får alene 91 mandater, godt over de 85 som kreves for å ha flertall i nasjonalforsamlingen.

Nå endelig ser man Tsar-tendensene? hos AP!

Sitter en silde søndags morgen og prøver fordøye en meget interessant og lang artikkel hos Dagens Næringsliv om statsministerens kontor (SMK) og om statsministerens personlige makt og maktutøvelse via organisering av denne makten! Det som virkelig slår en i øynene er den planmessige sentrering og planmessige organisering som nå er ledet inn i kun den indre krets – og særlig kun til han selv (Tsaren?)! Usedvanlig underlig er også opprettelsen av regjeringskonstruksjonen med en koordineringsminister som ble opprettet. Først med stor motstand fra de andre regjeringspartnerne som så faren – men som på langt nær ble sterke nok – til å stoppe denne merkverdige utvidelsen av kontormakten til denne egentlige kontorsjefen til statsministeren? – og en får umiddelbart følelsen av en Grigorij Rasputin-effekt fra Tsarens hoff i det gamle Sovjetsamfunnet! Hjulvispen Schjøtt-Pedersen ble til den mektige rådgiveren som styrer, herjer,påvirker og oppretter utnevnelser ved dette utviklede og utvidete hoffet til vår statsminister i meget sterk likhet med denne Rasputin! Så nå kan man vel med en viss antydet sikkerhet fastslå at valgkampet henimot 2013 er herved offentlig åpnet – og Tsaren hos AP har startet kampanjen for å bli gjenvalgt ved neste stortingsvalg!? Det forunderlige er jo også den meget underkastende og forherligende journalistikken som preger artikkelen – som er meget bemerkelsesverdig – slik at en kan faktisk tro at dette er en meget godt planlagt utgivelse for fortsatt å få innpass ved Tsarens hoff? Ikke sant? Jeg bare spør…?

Litt mer om APs ekle forhold til finansiering av egen valgkamp via bingospillehaller!

Denne gang kan en vise til uttalelser som viser og bekrefter at AP på sin måte har utnyttet spillegalskap til egen fordel og til finansiering av egen valgkamp i særdeleshet i hovedstadsområdet!
Det ble fra høyt profilert politisk hold i AP i 2007 hevdet at det ikke forelå slik sammenheng mellom spillegalskap ved bingomaskiner som det var med andre spillemaskiner man etterhvert forbød! Det viser seg selvsagt i ettertid at dette var en ren retorisk bløff fra AP sin side – og i dag vet alle at det selv ved nye bingomaskiner utvikles og opprettholdes spillegalskap! Dette viser at AP til stor grad tilsidesetter etiske betenkeligheter ved dette – da de fortsatt tjener 10-talls millioner i Oslo etter sigende til finansiering av egen valgkamp! Maken til manglende seriøs etisk forankring av egen politikk skal man derfor lete lenge etter!!! Ikke sant??? Jf sakset fra Nrk -

Kan ikke regulere seg selv
Pengespill er strengt regulert i Norge. Dette skyldes at pengespill medfører store personlige og samfunnsmessige problemer hvis det ikke reguleres innen forsvarlige rammer.

Da spillautomater ble forbudt i 2007, ble bingoautomater unntatt forbudet. Daværende kulturminister Trond Giske forklarte dette med at det ikke fantes bevis på at bingoautomatene medførte de samme problemene som spilleautomater.

Kompetansesenteret Korus-Øst og flere andre påpekte at de avhengighetsskapende faktorene ved bingoautomater var sammenfallende med spilleautomatene som ble forbudt.

Spesialrådgiver Øystein Bjørke Olsen i Korus sier at i de tilfellene hvor landbaserte pengespill i Norge har vært manglende regulert, så har bransjen vist at de ikke klarer å regulere seg selv.

– Når det gjelder bingohaller, så har dette blant annet vist seg ved at noen har holdt døgnåpent. Generelt så viser den gamle automatbransjen og bingobransjen at de ikke klarer å regulere seg selv på en slik måte at de fremstår som ansvarlige aktører i markedet, sier han.

Kynisk bransje
Han mener det er liten tvil om at det har vært gode penger i å drifte bingohaller de siste årene.

– Dette vil også kunne tiltrekke seg useriøse aktører. Hvis vi i stedet for useriøse, spør om bransjen er kynisk, så vil svaret være ja.

– De fremstår med en målsetting, og det er å skape størst mulige verdier til seg selv, mens de skyver de gode formålene foran seg, sier han.

Samfunnsoppdrag
Spillingen i de 230 bingohallene i Norge genererer store inntekter til frivillige lag og foreninger, samt politiske partier.

Atle Hamar i Lotteritilsynet sier at hovedformålet med bingo å regulere et overskudd til lotteriverdige formål, som blant annet gir ganske mye til kultur og idrett og andre samfunnsnyttige formål.

Bingobransjen omsetter for omtrent fem milliarder kroner i året. Siden de såkalte bingoentreprenørene, altså de som driver bingoene, også får en prosentandel av omsetningen, har aktørene i bransjen hatt gode tider de siste årene.

Fakta om norske spilleautomater
Gevinstautomater, altså de vanlige spilleautomatene, ble forbudt 1. juli 2007.
Bingoautomater ble forbudt 1. april 2010.
Fortsatt spilles det databingo på de såkalte databingoterminalene i bingohallene.
Bingohallene kan kun tilby databingo dersom spillestedet også tilbyr vanlig bingo.
1. juli skulle reglene for databingo strammes inn, men regelendingen er utsatt til nyttår.
Bruttoomsetning for entreprenørbingo:
2006: 1,8 milliarder
2007: 2,6 milliarder
2008: 3,9 milliarder
2009: 5,1 milliarder
2010: 5,6 milliarder
Kilde: Lotteritilsynet
Nye regler
Fra nyttår skal myndighetene stramme inn reglene i bingobransjen. Blant annet skal databingoautomatene gjøres «snillere».

En vesentlig endring er at de skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning.

Det vil heller ikke være mulig å tilby spillere å kjøpe ekstra tall. Åpningstidene vil også endres slik at det bingoene må holde stengt mellom klokken 24 og klokken 07.

•Les også: Spiller databingo for milliarder
– De innstramminger som trer i kraft fra nyttår kommer som et naturlig resultat av de problemene disse spillene har medført på bakgrunn av svært manglende regulering.

– Spesielt hva gjelder åpningstider og aldersgrense, så fremstår dette som en harmonisering med annen gjeldende lovgivning, sier Bjørke Olsen i Korus.

Han er også positiv til endringene om at det skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning.

– Det blir spennende å se hvordan dette påvirker omsetningen. Det er stor sannsynlighet for at dette endringen vil gjøre det mye mindre attraktivt for spilleavhengige personer, mener han.

Hva har egentlig AP å skjule??? Jeg bare spør..?

En meget interessant artikkel fra Dagbladet i sommer omhandlet opplysninger om sentrale AP-politikeres ulne og merkelige forhold til Sovjetunionen! Hva skjuler seg egentlig i APs merkelige behandling av opplysningene om dette – og hvorfor ble denne boken som omhandlet dette stoppet utgitt i Norge??? Jeg bare spør..? Jf

Arbeiderpartiet fikk stoppet en bok basert på KGB-arkiver som navnga flere norske politikere som pleiet kontakt med sovjeterne på 1970- og -80-tallet, melder Dagbladet.

Boka «The Mitrokhin Archive», skrevet av den britiske historikeren Christopher Andrew og basert på KGB-avhopperen Vasili Mitrokhins arkiver, omtalte etterretningstjenestens aktivitet i Vesten. Den var egentlig ment for utgivelse på begynnelsen av 2000-tallet, men ble stoppet.

Ifølge Dagbladet inneholdt boka avslørende opplysninger om norske politikeres forhold til KGB. Britisk etterretningstjeneste skal ha klarert boka, men NATO-forpliktelser gjorde at de måtte sende materialet til norske myndigheter.

– I boka kom det et par norske navn som viste at Treholt ikke var den eneste KGB-spionen, hevder kilde.

– I boka kom det et par norske navn som viste at Treholt ikke var den eneste KGB-spionen. Det dreide seg om noen i Utenriksdepartementet (UD) og Arbeiderpartiet som fortsatt var på innsiden. Det ene navnet figurerer også i STASI-arkivet. De ble navngitt i boka, og i Arbeiderpartiet fikk man totalt sjokk, sier en kilde som kjenner deler av innholdet i boka.

UD-kilde bekrefter

En mangeårig ansatt i UD som selv er navngitt i boka, bekrefter saken overfor Dagbladet. Daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland opplyste lørdag at han på stående fot ikke hadde anledning til å kommentere saken, fordi han var på reise.

– Det sirkulerte en liste med en god del navn i norsk politikk. Det var stort sett folk som jobbet mot Russland, sier diplomaten, som er medlem av Ap og sitter i utvalg i partiet.

Han mener årsaken til bokstansen var at mye fortsatt hang igjen fra den kalde krigen og at UD og etterretningstjenesten ikke ønsket å offentliggjøre en liste over folk i Norge som jobbet med Sovjet-spørsmål.

Daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland opplyste lørdag at han på stående fot ikke hadde anledning til å kommentere saken, fordi han var på reise.

– Dette er ikke nødvendigvis noen ny Treholt, men det ville vært helt ødeleggende for dem det vedrører, å bli navngitt, sier en av Dagbladets kilder, som tror partiet vil holde saken hemmelig til de aktuelle personene er pensjonert.

Hemmeligstemplet

Historikeren Christopher Andrew har høyeste klarering fra britisk etterretning og må følge deres påbud. Man trenger nå klarering for å lese boka, og historikere får ikke frigitt kildematerialet fra Mitrokhins arkiv.

Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle, betegner saken som oppsiktsvekkende.

– Det er en veldig interessant sak. Det betyr jo ikke at det finnes navngitte politikere og embetsmenn som har vært spioner for det daværende Sovjetunionen. Men det betyr kanskje at det har fantes navn som har vært knyttet til kontakt med KGB. Kanskje navn som også er helt uskyldige, sier han.

Han mener bokstoppen, hvis opplysningene stemmer, kan være begrunnet i motvilje mot å kaste mistanke på navngitte politikere eller tjenestemenn, eller at norske myndigheter ikke har funnet opplysningene belagt godt nok.

Et skinndemokrati og meget uren valgkamp fra AP denne gang!!!

Det er tragisk opplysning og nyhet som kom i kveld om at Fagforbundet har sponset AP i denne valgkampen med hele 16 mill kroner – mer enn dobbelt så mye midler som de to neststørste partiene har å bruke tilsammen! Dette kalles demokrati og et demokratisk valg – men får en ullen og vemmelig smak av noe som ikke stemmer helt med dette! Den tidligere brannmannen Jan Davidsen som nå er leder for Fagforbundet er også medlem av sentralstyret i AP – og dette heller derfor langt mer til karakteristikk av forfordeling og politisk korrupsjon – all den tid dette Fagforbundet består av medlemmer fra alle andre politiske partier også! Dette er en meget uren og udemokratisk valgkamp av denne grunn – og det er nesten som om en idrettsutøver får 50 meters forsprang i en 100 m finale! Makan til urenslig forfordeling??? Politisk korrupsjon er ikke noe rent uttrykk for demokrati som dette partiet påberoper seg – og det er heller meget urenslig! Ikke sant?

Vår forunderlige valgkamp og finansieringen av den denne gangen!

Det har tidligere framkommet opplysninger at AP finansierer deler av sin valgkamp fra spillemidler og spillegalskap jf bekreftelser fra Lotteritilsynet for en tid siden. I tillegg så har dette partiet uten blygsel anklaget flere andre partier for at de mottar store bidrag fra rike private medlemmer! Nå framkommer imidlertid det bekreftede opplysninger i en artikkel i Aftenposten som setter slike påstander i et langt mer merkelig lys – og når man krever og snakker om umoral hos andre – ser det virkelig ut til at dette partiet nok bør rydde litt i egne kott og skap – for her ramler det stadig flere ting ut av som stiller store spørsmål om moral og redelighet hos et parti som i dag lever på en slik uttalt stemningsbølge – jf

Arbeiderpartiet får 7 millioner fra rike onkler
Arbeiderpartiet får over 7 millioner kroner og dermed suverent mest i pengestøtte fra såkalte rike onkler. Venstre har måttet nøye seg med 20.000.
Det viser en oversikt Aftenposten har satt opp over hvor store pengebidrag partiene har fått eller venter å få fra bedrifter, privatpersoner og organisasjoner i år.

Arbeiderpartiets suverent største bidragsyter er LO som støtter Jens Stoltenbergs parti med fem millioner kroner hvert år. Når bidragene fra Fagforbundet, Fellesforbundet og flere andre organisasjoner telles opp, ender partiet på 7.035.000 kroner. Her er ikke gaver på under 10.000 kroner tatt med.

Høyre får til sammenligning 1.155.000 kroner når smågaver under 30.000 er utelatt.

- Stiller sterkere med mer penger
Senterpartiet har fått til sammen snaut 1,4 millioner kroner i år. Her kommer 1 million fra Fagforbundet. Kristelig Folkeparti har fått drøyt 1,2 millioner, og nesten alt er gitt av privatpersoner.

Fremskrittspartiet har måttet nøye seg med 624.415 kroner, Sosialistisk Venstreparti 307.825 kroner, mens Rødt tidligere har fått et sted mellom 150.000 og 200.000 kroner..

- Man har ikke kunnet dokumentere sammenheng mellom partistøttestøtte og oppslutning ved valg. Men det har selvsagt mye å si for hva partiene kan gjøre i valgkampen. Ap stiller mye sterkere enn de øvrige partiene, konstaterer professor i statsvitenskap, Hanne Marthe Narud.

Ifølge en artikkel i Dagsavisen i juni bruker Ap 13 millioner kroner på årets valgkamp, mye av dette går til de røde rosene som tradisjonen tro skal deles ut. Høyre og Frp bruker åtte millioner hver mens Sp bruker minst – bare én million.

AP har startet valgkamp for 2013 - skatteøkninger i vente!

Endelig slapp katten ut av sekken – og AP har startet valgkampinnledningen for stortingsvalget 2013! Det satses åpenbart på å forberede det norske folk på skattesjokk etterhvert – og nå har oljefondet åpenbart ikke samme fokus lenger for å sikre velgeres velferd i tiden som kommer Jf
sakset fra E24 – NB! LO har åpenbart startet samkjøring igjen -

En rekke profilerte Ap-politikere tar nå til orde for å øke skattenivået for lønnsmottagere med høy inntekt fra 2013.

28. JULI: Partisekretær i Ap Raymond Johansen varsler høyere skatt for høytlønte.

– Betal din skatt med glede, sier Roar Flåthen, leder for 800.000 medlemmer i LO og medlem av Aps sentralstyre til VG.

Partisekretær i Ap Raymond Johansens utspill i VG i går om at folk må forberede seg på høyere skatter når eldrebølgen setter inn i 2017, har åpnet en flom av skattelyst i Ap.

LES OGSÅ: Varsler økt skatt

Men Ap-profilene VG har snakket med, åpner for en økning allerede om tre år, fra 2013.

Årstallene er avgjørende: Siden 2005 har Ap bundet seg til et løfte om å holde skattenivået for 2004. Løftet gjelder frem til 2013. Å holde det også ut over 2013, går ikke, mener Aps skattepolitiske talsmann, Thomas Breen.

– Jeg er ikke med på å si nå at vi heller ikke i neste periode kan gå ut over 2004-nivået. Det kan være argumenter om tre år som gjør det nødvendig å ta en ny skattedebatt, sier Breen til VG.

– Det skal svi

En skatteøkning uten å bryte 2004-løftet betinger at Ap programfester på sitt landsmøte i 2013 at de ønsker et nytt skattenivå i neste stortingsperiode

– Folk med høye inntekter bør bidra mer. Det svir ikke akkurat for folk som tjener over 600.000 kroner i Norge nå, sier leder i Sør-Trøndelag Ap, Eva Kristin Hansen til VG.

Hun mener Ap ikke bør være redd for å ta en skattediskusjon nå, men:

– Jeg er ikke for å øke skattene voldsomt. Folk som tjener opp til 300.000 og 400.000 kroner bør slippe økte skatter, sier Hansen.

Breen sier de store inntektene fra skatt vil komme ved å skattlegge lønnsinntekt hardere.

– De store inntektene får vi ved å øke skatten for middelklassen og høyere. Og vi kan vurdere å se på en prosentvis økning på inntektsskatten. Personlig mener jeg vi ved neste korsvei bør se på eiendomsskatten, sier Breen.

– Folk vil betale

Flere fylkesledere i Ap VG har snakket med, ønsker en ny skattedebatt foran valget i 2013.

– I møtet med eldrebølgen kan man kan enten øke inntektene gjennom skatt, eller senke utgiftene. Jeg har ikke hørt at noen vil bruke mindre penger på de eldre, sier Bente Elin Lilleøkseth i Hedmark Ap til VG.

Hun vil ikke forskuttere hva fylkespartiet mener om saken, i likhet med fylkeslederne i Akershus og Vest-Agder.

- Lavt skattetrykk

Men viljen til å betale skatt er til stede hos folk, tror LO-Flåthen.

– Sammenlignet med andre land er ikke skattetrykket i Norge spesielt høyt, sier Flåthen og legger til:

– Vi kan ikke fortsette å låse skattenivået i flere stortingsperioder. Jeg mener vi må ta en debatt opp mot stortingsvalget i 2013, som åpner for å øke skattenivået i neste stortingsperiode, hvis det er behov for det.

- Ingen grunn til å vente

Også Aps sentralstyremedlem Jan Davidsen sier til VG at han støtter en skattedebatt foran 2013. Det samme sier Fellesforbundets Arve Bakke, men under en forutsetning:

– Det må skje sammen med økt kostnadseffektivisering, både i privat og offentlig sektor. Vi kan ikke bare pøse på med penger uten å øke effektiviteten, sier Bakke til VG.

Forbundsleder for de statsansatte i Norsk Tjenestemannslag, Turid Lilleheie, beskriver uttalelsene til Raymond Johansen i VG i går «som det mest fornuftige som har kommet fra Ap på åtte år».

– Jeg ser ingen grunn til å vente med å fatte et slik vedtak. Det bør skje foran 2013-valget, sier Lilleheie, som er Ap-medlem.

– Det er helt nødvendig å øke det totale skattenivået i Norge i fremtiden, sier også Martin Henriksen, leder av AUF til VG.

Martin Kolberg, Raymond Johansens forgjenger som partisekretær i Ap, sier det er riktig at skattediskusjonen må tas frem mot 2013.

– Det er krevende å finansiere spesielt helse- og omsorgssektoren. Og det blir krevende å opprettholde universelle ordninger. Alt dette skal finansieres, men hvordan, vet jeg ikke, sier Kolberg til VG.