Viser arkivet for stikkord venstreparti

Latskap eller en bevisst handling av de rødgrønne?


Like før den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013, skrinla den forslaget om et toårig lobbyforbud for avgåtte statsråder. Det stred mot anbefalingene fra et offentlig utvalg som den rødgrønne regjeringen selv hadde nedsatt og som kunne rammet flere av regjeringsmedlemmene.

I ettertid vet vi hvorfor de skrinla forbudet.

5 statsråder og statssekretærer i den avgåtte rødgrønne regjeringen opprettet egne PR-firmaer, pådro seg karantene og fikk utbetalt full etterlønn i tre ekstra måneder.

Alle statsråder og statssekretærer uten annen jobb å gå til får etterlønn i én måned fra de går av, men ifølge avisen Klassekampen endte noen av de mektigste politikerne i Norge opp med seks ganger så mye. Til sammen har de fem fått over 2,6 millioner kroner i etterlønn.

Et noe strengere regelverk ville kunnet bidra til å styrke tilliten til offentlig forvaltning og det politiske system i Norge. De rødgrønne bidrar ikke så veldig mye med å styrke tilliten.

10 prosent av gjengen i den avgått rødgrønne regjering livnærer seg nå som PR-rådgiver. Litt rart å tenke på, ikke sant ? (Kilde: Klassekampen)

.

Rødgrønn-regjering krangler i media

Foto:NRK
Norge vasser i penger , langt over hodet og langt inn i himmelen. Likevel klarer ikke denne rødgrønne-regjering å fordele godene til det beste for landet. Alle har vel hørt om Soria-Moria og hva den rødgrønne-regjering gjorde der ? De skulle bli enige og samkjørte. Det var det de trodde.

Underveis har vi sett at Sosialistiske Venstreparti stått foran Stortinget og demonstrert mot sine samarbeidspartnene. Selv en tapt sak er en seier mener de selv. Kamelspising med hud og hår går rett ned.

Det siste innen uenigheten er fra Senterpartiet og Lundteigen. Senterpartiet er lite fornøyd med innsatsen til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet med å redde skogsindustrien i Norge. De har hatt lite fokus på skogbruk og skogsindustrien de siste åtte årene, sier Lundteigen til Nettavisen NA24.

De rødgrønne-politikerne har ført velgerne bak lyset ved å fremheve seg selv som en trekløver som er enige mens ALLE de andre er uenige.

AP mer RØD enn SV ?

Hvem skule tro at i noen saker er AP mer sosialist enn Sosialistisk Venstreparti ?

SV har som mål å være den rødgrønne regjeringens indre venstreopposisjon, som presser Arbeiderpartiet til mer radikal politikk. Men der SV er tydelig plassert til venstre for regjeringspartner Ap i rikspolitikken, står partiets ordførere til høyre for Aps.

Landets SV Ordførere er blitt spurt i en undersøkelse:

- SVs ordførere er mindre positive til å øke skattene enn Aps.

- SV-ordførerne er i større grad enn Ap-ordførerne innstilt på å løse velferdsproblemene ved hjelp av private selskaper og frivillige organisasjoner.

- SVs ordførerne er mer innstilt på å heve pensjonsalderen enn Aps.

Sosialistisk Venstreparti Ordførerne skulle også rangere viktigheten av å øke skattene for å «sikre velferd for alle i framtiden» fra én til seks.

Arbeiderpartiets ordførere mener skatteøkning er blant de viktigste tiltaktene for å sikre framtidas velferd, og gir rangeringen 3,88 i snitt. SV-ordførerne gir skatteøkning en karakter på 3,23 – lavere enn selv Sp (3,79), KrF (3,3) og Venstre (3,4).

SV-erne mener også – igjen i motsetning til Ap-ordførerne – at skatteøkning er et dårligere tiltak for å sikre velferden enn å heve pensjonsalderen og å slippe private og frivillige aktører inn på tjenestemarkedet.

Dette viser at Sosialistisk Venstreparti har på enkelte områder mer til felles med Høyre enn med Arbeiderpartiet. Det viser at AP og SV bytter side i politikken – AP går tilbake til røttene – sosialisme/radikal mm SV blir mer et middelklasseparti.

Er det rart vi kaller AP for sosialistisk ?

Sosialistisk Venstreparti elsker å bruke penger

Sosialistisk Venstreparti har så mange gode formål de vil bruke penger på. Spørsmålet er hvor skal de ta pengene fra ? SV ønsker å ta pengene fra de rike for å betale for sine gode formål, men ingen har så stor forrakt for de som skaper pengene enn nettopp Sosialistisk Venstreparti.

Vi trenger flere bedrifter i Norge, både store og små. Det er mulig Sosialistisk Venstreparti tror at bedrifter dukker opp av løse luften og at arbeidsplasser skapes på Stortinget, men så enkelt er det ikke. Det er mennesker som tar sats og jobber beinhardt som også skaper arbeidsplassene.

Sosialistisk Venstreparti bør ikke slå hånden bort fra de som tilbyr deg mat. Slik jeg ser det bør Sosialistisk Venstreparti komme seg langt under sperregrensen for slike holdninger er lite ønskelig i Norge. Hva mener du ?

SV bør forlate Regjeringen NÅ!

Hvor mange nederlag kan Sosialistisk Venstreparti tåle før de forlater Regjeringskontorene ?
Vi husker at medlemmene stod utenfor Stortinget og demonstrerte mot sit eget parti og Regjering. Da ble vi fortalt at det er helt legitimt å demonstrere på den måten :)

SV har omsider lært å presentere sine nederlag i regjeringen som seire. Derfor omtaler de utlysningen av nye oljeblokker utenfor Nord-Norge som en seier. Det betyr at de har fått nok av Regjeringssamarbeidet og prøver å halte seg videre på en optimistisk måte. SV begynner å forherlige nederlag

Her er en liste over nederlag som er en seier for SV

Kjøp av amerikanske kampfly

6 timers arbeidsdag – arbeide 6 timers dag med 25 prosent mer i lønn

EUs tjenestedirektiv

Biodiesel saken

SV-statsrådene – Da regjeringens to år skulle oppsummeres, var det – som da ettårsdagen skulle feires – SVs problemer som var tema. Valgnederlag, statsrådsjakt og regjeringsslitasje – SV har fått alt sammen. Nå kulminerer problemene med at to av fire SV-statsråder ryker rett ut. Den tredje er fullstendig anonym, og gjør ingenting for å markere SV. Den fjerde er finansminister. Hun er også partileder, en populær og ubestridt partileder. Dermed går Kristin Halvorsen klar av mye kritikk. Opp med hånden den som kan peke på en annen partileder som ville sluppet så lett, hvis problemene var så store, og så mange.

Afghanistan – med krav om at Norge skal ut av Afghanistan

Tvangsekteskap – nytt tap i regjering i diskusjonen om tiltak for å hindre tvangsekteskap

Klimagassutslipp – Regjeringen legger opp til 20 prosents økning i klimagassutslippene

Asylpolitikken – Regjeringen strammet inn asylpolitikken på 13 punkter

Gasskraftverk – regjeringen gav Statoil konsesjon til å bygge gasskraftverk på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag.

Oljeleting : Forvaltningsplanen for nordområdene som ble lagt fram våren 2006 åpnet for leting etter olje i store deler av Barentshavet, stikk i strid med SVs ønsker og løfter

Kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger – SV-laget i Ulvik er lagt ned i protest mot det omstridte kraftlinjevedtaket i Hardanger

En seier som virkelig er et nederlag er at opposisjon er mer klimavennlige

Har Sosialistisk Venstreparti sterk nok rygg til å bære flere seire så må de bare fortsette i Regjering. Dette er så patetisk dumt at velgere begynner å skjønne at SV er en stor FLOPP !

SV svelger større og større kameler

Hva gjør egentlig Sosialistisk Venstreparti i Regjering. Det er et samarbeid mellom 3 partier og de kaller seg for en RødGrønn Regjering. Hva de kaller seg en en ting men RødGrønn ? Jeg forstår den Røde sosialistkommunistiske farge men Grønn har de aldri vært.

Sosialistisk Venstreparti har svelget utrolig mange kameler siden de kom i Regjering. Nå har de vært med å vedta store stygge kraftledninger gjennom Hardanger. De har også vært med på å gi Judas penger pålydende 100 millioner kroner til turistnæringen. Sitter du i Regjering så sitter du i Regjering. Du må stå for det som blir vedtatt.

Nok en gang står SV igjen som taper i en miljøsak! Hvorfor blir Sosialistisk Venstreparti sittende i Regjering der de må svelge større og større kameler