debatt.sa stenges

Denne nettsiden vil bli stengt tirsdag 28. oktober 2014. Etter dette vil det ikke lenger være mulig å debattere her, men kommentér gjerne artiklene på sa.no

Arbeidslivets fremtid - en debatt vi må ta

Hva slags arbeidsliv og arbeidslivspolitikk skal Norge ha, er en debatt som må tas. Det handler om fordelingspolitikk, demokrati, og norske arbeidstakeres interesser. Tall viser at sysselsettingsveksten i Norge har vært på 104 000 flere arbeidstakere siden 2008. I samme periode er det om lag 127 000 utenlandske arbeidstakere som har fått jobb i Norge. Selv om arbeidsledigheten i Norge er lav, taper norske arbeidstakere i konkurransen med utenlandske arbeidstakere.

EU/ EØS-avtalen har virket i om lag 20 år. EØS-avtalen innebærer at Norge er underlagt EUs beslutninger om det indre marked, med EUs fire markedsfriheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft). I 2001 trådte Schengen-avtalen i kraft, som betyr åpne grenser for borgere innenfor Schengenområdet. Utviklingen krever at EØS og Schengen-avtalen må tas opp til en grundig behandling, og eventuelt erstattes av en frihandelsavtale.

Forslaget til statsbudgett fremkaller også humor i all elendiheten.

DE UFØRE ANGRER!

15.10.2014 KL.13:19 I BLOGG 2 KOMMENTARER

De små blir mindre med de Blå!

Fra disse tar Siv Jensen penger til millionærenes skattelette.

Lavtlønnte,Trygd og pensjons-mottakere må ta støyten.

Lavtlønnede syke må nå tjene 88 370 kroner i året for å få rett til sykepenger. Tidligere var kravet halvparten.

Få ordentlige kasinoer nå!

Norsk Tipping klarte endelig å få i gang ett onlinekasino. Mange år etter at det ble et fenomen begynte Norsk Tipping å klø seg i hodet og lure på om dette også kanskje var noe de burde tilby de norske spillerne. Siden Norsk Tipping er de eneste som lovlig kan tilby pengespill til norske borgere, ville vi egentlig ikke hatt muligheten til å spille i det hele tatt. Hadde det ikke vært for internett da, og vanskelighetene med å regulere grenseoverskridende aktivitet der. Det er nokså irriterende å tenke på at Norsk Tipping sitt trege, lite innovative og manglende vilje til å utvikle seg skal gå ut over de norske borgerne. Fordi den norske staten insisterer på å beholde monopolet er vi nødt til å avfinne oss med kjedelige, gammeldagse spill med få gevinster. Hadde det derimot vært et mer åpent marked vill Norsk Tipping ha fått mer konkurranse og hadde vært nødt til å utvikle seg for å holde tritt. Nå kan de sitte rolig tilbakelent fordi folk har ikke noe valg – det er Norsk Tipping som har enerett.

Nettopp denne mangelen på konkurranse i tillegg motviljen mot alt som er nytt gjør at vi enda ikke har et ordentlig kasino i Norge. Til og med på nett kan vi gamble. På nettkasino hvor mangelen på sosial kontroll er mye større, og tilgangen lettere. Da er det meg helt uforståelig hvorfor vi ikke kan få ekte kasinoer. Kasinoer man kan dra til og besøke, og samtidig få en helt annen opplevelse. Et kasino med restaurant, underholdning og flott arkitektur. Hvor man kan komme seg ut og være med andre mennesker. Det vil ikke den norske staten ha. Og fordi den norske staten har bestemt noe så ulogisk og tullete, får ikke jeg oppleve det.

Rare greier

Det er noe merkelig med dette statsbudsjettet…

De uføre får kuttet inntektene sine. De arbeidsløse mister feriepengene/ferietillegget. Og de lavtlønte mister sykepengene. Det skal visstnok stimulere dem til å jobbe.

Velferds samfunnet sprekker ?

Det må være lov og spørre om dette, det er jo så mange negative signaler som går i den retning.

Et bedre statsbudsjett for Helse-Norge!

FrP gikk til valg på fire hovedområder; samferdsel, helse og omsorg, justis og innvandringspolitikk, samt skatte- og avgiftslettelser. Disse fire områdene er blant de klare vinnerne i budsjettet som er lagt frem i dag. I mange år har FrP kjempet for økt pasientbehandling, bedre eldreomsorg og en satsing på rus og psykiatri. Nå kommer det mange tiltak som vil gi kortere ventetider, bedre tilbud for pasientene og et løft innen eldreomsorgen. Det blir en betydelig økning i budsjettene til sykehusene neste år, samtidig som man fjerner taket for hvor mange pasienter som kan få behandling. 2 milliarder kroner mer til økt pasientbehandling er strålende. Dette betyr at FrP og Regjeringen sørger med dette for at det blir lagt til rette for høyere vekst i pasientbehandlingen i våre to første budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte år. I tillegg starter man opp reformen som sørger for valgfrihet for pasientene. Først innen rus, psykiatri og enkelte somatiske behandlinger, før man året etter kommer med enda flere pasientgrupper.

Buss for tog

Det skjer stadig oftere. For fortsatt å kunne kjøre tog – stenges togstrekninger i perioder for å utbedre/ vedlikeholde togstrekningene. Jernbanestrekninger må utbedres av sikkerhetsmessige hensyn. For kunder betyr det at tog erstattes med buss.

I disse dager er tog blitt innstilt en hel uke, i selveste skolenes høstferie, og hvor enkelte strekninger ikke erstattes med buss for tog en gang. Det har konsekvenser for mange, og spesielt reiselivsnæringen.

Urimelig skatteregler for nettspill

Når det gjelder skatt for gevinster man har vunnet på nettkasinoer, finnes det ikke et klart strukturert regelverk. Reglene er svært uklare, og spillere som har spilt pengespill på kasinoer på nett, har alltid måttet gjette seg frem. Skatteetatene har også vært lite hjelpsomme, og det finnes lite veiledning på nett. Den veiledningen som finnes er lite utfyllende, og flere åpenbare problemer synes å være uløst. Tydelig er det fordi Skatteetaten ikke selv vet eller ikke klarer å bestemme seg. Og imens de somler med å endre det som er galt og ufullstendig, skattelegger de spillere i hytt og pine. De som etter beste evne har forsøkt å gjøre det rett for å unngå skattesmell, får bomber i postkassa. Bomber som kan ha katastrofale konsekvenser for deres økonomiske liv og overlevelse.

Det er selvfølgelig meget urettferdig når det skyldes et uklart regelverk som gjør det fryktelig vanskelig å gjøre rett. Det er nesten så man kan mistenke Skatteetaten for å gjøre det med vilje. Uklare regler som kan føre til store og alvorlige følger er urimelige regler.

Peter Northug jr. Bajasen som tjener seg rik, på pøbel streker.

Ingen har vel fått mer oppmerksomhet i media, enn Peter Northug jr. den siste tiden.

CO-OP betaler han 15 millioner i året i sponsor.

BREV TIL HELSEMINISTER BENT HØIE VEDR. ØKNING AV KREFT OG SÅKALTE LIVSSTILSSYKDOMMER.

Jeg vokste opp i Finnmark med 3 fiskemiddager i uken , masse frukt og grønnsaker og“kreft” var ett fremmedord .

Idag er det en sykdom som rammer flere og flere mennesker , så spørsmålet er da “: Hva skyldes den voldsomme økningen i krefttilfeller ?

Rikmannsdomstolene???

Generelt;

I de tilfeller hvor de rike, og eller/ personer med den «rette ringen» på fingeren, står ovenfor saker i domstolene, er domsavsigelsen ganske forutseende. Det ender enten med frifinnelse, at saken blir foreldet, eller ofte med helt marginal straff (store strafferabatter). I etterkant kommer det en regning til det offentlige. Staten må betale i form av erstatning og/ eller «feil» saksbehandling. Ikke en gang Høyesterettsdommer synes å få betydning for de rike. Ikke nok med det – politiet står også som oftest på de rikes side.

OL 2022 (Oslo) og Norge

Ambassadørene for den rike eliten (les ja-tilhengerne til OL i Oslo 2022) snakker plutselig om “Norge og norske interesser” når det gjelder å eventuelt arrangere et nytt OL for de rike. (De rike som har sørget for at de slipper arveavgift, snart ikke betaler formueskatt, og i den grad noen av de betaler skatt – har fått millioner i skattelette av Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen).

Mens mange arbeidstakere/ trygdede ikke fikk billetter til OL-arrangementene på Lillehammer i 1994 i det hele tatt, er det kommet frem i ettertid at veldig mange av de rike (og deres forretningsforbindelser) fikk billetter nok og bodde på Lillehammer under OL i 1994. Da manglet det ikke på billetter, husrom osv (korrupsjonskultur?)

Ekspertutvalg eller defektutvalg?

Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen har nedsatt et såkalt «ekspertutvalg», som har som formål å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene (jf melding fra regjeringen). Språk, eller nyspråk, er generelt blitt et demokratisk problem. Hva betyr ordet «ekspertutvalg» i denne sammenheng? Den definisjonen har vi ikke fått!

Regjeringen vil åpenbart trekke Norge i en annen retning enn hva som har vært gjeldende for oppbyggingen av det norske arbeidsliv, velferdssamfunn og demokratiet. Landet drives mer og mer i retning av å være et bedriftskonsern (fremfor et land/ samfunn for fellesskapet), og styrt mer og mer etter de samme prinsippene som HR-ledelse anvender i virksomheter. Dvs etter lønnsomhetsprinsipper.

Når staten tar liv.

THOMAS CLAUSEN

Heroinavhengighet er en tilstand med høy risiko for overdosedød og den mest effektive behandlingen er legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Metadon er ett av medikamentene som brukes, og det vekker bekymring når vi nå ser et betydelig antall dødsfall hvor metadon er involvert.

Årets statsbudsjett, Solbergregjeringens første og siste med FRP i regjering ?

Utspill fra Siv Jensen og ikke minst 1 nesteleder i FrP Per Sandberg og FrP sine statsråder, foran høstens statsbudsjett skal bli en spennende affære.

Det uansvarlige FrP, det ansvarlige Høyre, og de må ha med seg KrF og Venstre for og få flertall.

Søndagsåpne butikker mv

Venstres Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn lever i den troen at spørsmålet om man er for, eller imot, søndagsåpne butikker handler om «konkurranse og bunnlinjen» til de store matvarekjedene. I Ytring// NRK skriver Rotevatn om “kapitalister mot konkurranse” (http://www.nrk.no/ytring/kapitalistar-mot-konkurranse-1.11893431). Det handler ikke om «konkurranse», men om «lønn og bunnlinjen» slik jeg ser det. En sak som er initiert av kapitalkreftene.

I de fleste tariffavtalene, er det inngått avtaler om at det skal utbetales ekstra godtgjørelser (ubekvemstillegg) for arbeid på blant annet søn- og helgedager. Sett ut fra et arbeidsgiversynspunkt – handler et døgnåpent samfunn om å viske ut skillet mellom virkedag og helgedag – og dermed grunnlaget for å utbetale ubekvemstillegg. Saken handler derfor om hvor vi som kunder skal legge lojaliteten? Økt fortjeneste til eiere av matvarekjeder og mindre lønn til arbeidstakere – eller beholde dagens ordninger? Det er dette saken handler om.

Kjøper seg popularitet på uredelig vis?

Kjøpe seg popularitet på uredelig vis?

Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) er av den oppfatning at norsk mat er for dyr. Hun innkaller næringsmiddelkjedene «på teppet (jf media)» heter det visst, og får et kobbel med medier med seg.

debatt.sa

Denne nettsiden er nå stengt. Det er ikke lenger mulig å delta i debatten her, men kommentér gjerne artiklene på sa.no

For at debatten skal bli best mulig ønsker vi at du følger retningslinjene våre. – også den siste tiden før vi stenger sonen.

Ansvarlig redaktør er Bernt Lyngstad.

Tilbake til sa.no Mer om sonen

Denne sonen er permanent stengt.

Origo debatt.sa er en sone på Origo. Les mer
Annonse